Zgroženi smo nad prirejanjem dokumentov vodstva Mestne občine Maribor

vesna_MOM

Zgroženi smo nad prirejanjem dokumentov vodstva Mestne občine Maribor

Zahtevamo razveljavitev sklepa in ponovno izvedbo postopka imenovanja predsednika in članov sveta zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor!

V Listi Franca Kanglerja – Novi ljudski stranki smo zgroženi, saj vsi indici nakazujejo na to, da je nekdo v vodstvu Mestne občine Maribor namerno spremenil oziroma priredil popisnico, ki jo je poslala kandidatka naše stranke za nadomestno članico sveta zavoda MRA.

vesna_MOM_1

Na levi strani lahko vidite skeniran dokument, ki ga je poslala naša kandidatka na KVIAZ, na desni strani pa skeniran dokument, ki so ga na KVIAZ-u obravnavali. Sprašujemo se ali dokumente na Mestni občini Maribor nekdo zavestno spreminja oz. ponareja?!

Na župana Mestne občine Maribor smo naslovili naslednji dopis:

Spoštovani župan Aleksander Saša Arsenovič,

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: KVIAZ) je 27. maja 2020 političnim strankam in listam zastopanim v Mestnem svetu Mestne občine Maribor poslala poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje pet predstavnikov ustanoviteljice (MOM), (predsednika in štiri člane) v svet zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor. Lista Franca Kanglerja – Nova ljudska stranka Slovenije je na podlagi posredovanega poziva, v roku, ki je bil določen, 9. junija 2020 na Mestno občino Maribor poslala popisnico za evidentiranje kandidatke v svet zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor (glej prilogo: sken poslane popisnice s strani NLS na Mestno občino Maribor). Po naknadno zbranih podatkih smo ugotovili, da je bila na 17. seji KVIAZ, ki je potekala 16. junija 2020, obravnavana druga popisnica za evidentiranje v svet zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor, kot smo jo z naše stranke poslali na občino (glej prilogo: sken obravnavane popisnice s strani NLS na Mestni občini Maribor). Na 14. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki je potekala 22. junija 2020, smo v Listi Franca Kanglerja – Novi ljudski stranki Slovenije pri obravnavi gradiva: Predlog za imenovanje predsednika in članov sveta zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor – GMS – 292, pri 24. točki dnevnega reda predsedujočega prosili za pojasnilo kako je lahko prišlo do tega, da je KVIAZ na seji obravnaval popisnico, ki ni bila identična popisnici, ki smo jo poslali v naši stranki. Predsedujočega smo prosili, da naj prekine obravnavo to točke, dokler se ne raziščejo okoliščine okrog navedene popisnice, vendar tega ni storil, ampak je dejal, da se bo v primeru, da se ugotovijo kakšne nepravilnosti, sklep preklical.

Iz zgoraj navedenih razlogov in napačne (nezakonite) obravnave dokumentov:
1. Lista Franca Kanglerja – Nova ljudska stranka Slovenije zahteva razveljavitev sklepa sprejetega na 14. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Maribor, ki je potekala 22. junija 2020, pod 24. točko dnevnega reda z nazivom: Predlog za imenovanje predsednika in članov sveta zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor – GMS – 292.
2. Lista Franca Kanglerja – Nova ljudska stranka Slovenije zahteva, da Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ponovno pozove politične stranke in liste, zastopane v mestnem svetu, da evidentirajo oziroma predlagajo kandidate za imenovanje predsednika in člane sveta zavoda za novo mandatno dobo.

Vaš odziv pričakujemo v roku treh dni, saj bomo v nasprotnem primeru razmislili o vložitvi dodatnih pravnih sredstev.