Elektronska včlanitev

Osnovni podatki 

Stalno prebivališče   

Začasno prebivališče (izpolnite le v primeru, da imate prijavljeno začasno prebivališče in želite tja prejemati našo pošto)   

Drugi podatki

S klikom na gumb Potrdi se vam bo izpisala pristopna izjava v formatu PDF. Izjavo natisnite in lastnoročno podpišite, ter pošljete na fizični ali elektronski naslov.

Fizično: Lista Franca Kanglerja, Grajska ulica 7, 2000 Maribor
Elektronsko: info@nls.si

 

Mladoletna oseba (stara nad 15 let) mora k pristopni izjavi predložiti pisno privolitev zakonitega zastopnika.

S podpisom potrjujem, da v stranko pristopam prostovoljno in sprejemam njen statut ter program. Seznanjen sem z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov. Zgoraj navedeni podatki so resnični in jih dovoljujem za uporabo vodenja evidence članstva v NLS skladno s 6. členom Zakona o političnih strankah ter ostale namene delovanja NLS.