Neuradni rezultati: V Mariboru izvoljen Franc Kangler

008b2917-4f4c-4911-bc8b-dd686477f3fb

Neuradni rezultati: V Mariboru izvoljen Franc Kangler

Neuradni rezultati na območju 11. volilne enote (Maribor):

  • V skupini fizičnih oseb sta bila v Svet KGZS izvoljena kandidata Društva SKZ – Slovenske kmečke zveze Erna Skok in Franc Kangler.  
  • V skupini pravnih oseb je bil v Svet KGZS izvoljen kandidat Marjan Podobnik.  
  • V Svet območne enote je bilo izmed osmih voljenih kandidatov, v svet izvoljenih pet kandidatov Društva SKZ – Slovenske kmečke zveze (Perko Anton, Skok Erna, Senekovič Venčeslav, Hauptman Simona, Protner Boštjan).

__________________________________________________________________________________________________________

Volilna komisija Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) je objavila neuradne izide volitev za člane sveta KGZS in člane svetov območnih enot KGZS v prvi (fizične osebe) in drugi (pravne osebe) volilni skupini.

Volilna komisija je preštela vse glasovnice, ki so bili oddane 4. oktobra,  in jim dodala rezultate predčasnega glasovanja, ki je potekalo 30. septembra skupaj z volitvami pravnih oseb. Volilna udeležba v skupini fizičnih oseb je znašala 8,63 %, v skupini pravnih oseb pa 41,71 %.

Največ zanimanja je za članstvo v najvišjem organu KGZS, to je v svetu KGZS, iz katerega se voli tudi novega predsednika zbornice ter vse ostale organe zbornice (dva podpredsednika, upravni in nadzorni odbor, častno razsodišče in stalna arbitraža). V skupini fizičnih oseb se je za 41 mest potegovalo 278 kandidatov s 14-ih list, za 13 mest v skupini pravnih oseb pa 46 kandidatov.

Na volitvah se je izmed 703 (fizične osebe) in 39 (pravne osebe) kandidatov izvolilo tudi člane v posamezne svete trinajstih območnih enot.

Volilna komisija bo iz ugotovljenih izidov glasovanja oblikovala poročilo o izidu volitev in predvidoma konec tedna objavila uradne rezultate. Predvidoma konec oktobra bo potekala ustanovna seja novega 54-članskega sveta, ki bo tudi izvolil novega predsednika in druge organe KGZS.

Vir: Klikni za ogled